atm-art.com  2009
Home

2009年北京798个展: "外国艺术家眼中的中国艺术家". 选取中国当代著名艺术家邱志杰、王庆松、沈奇、苗晓春、陈文波、高氏兄弟。由艺术家提供自己正面和背面的照片,每组作品ATM共创作三幅, 为艺术家的正面、背面和综合. 以下展示的是正面和综合, 每位艺术家获赠右侧的综合作品。

Paintings

 

 

邱志杰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈奇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苗晓春

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陈文波

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王庆松

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高氏兄弟